Ra khơi

Nơi ghi lại các cung đường con thuyền đã đi qua

Hải trình “yêu lại Văn học” gồm 3 cung đường nối tiếp nhau.

Tài liệu tinh gọn

Tiền đề của dự án Văn học – Yêu lại từ đầu là chuỗi video Hành trình 9 điểm Văn. Ở những nội dụng này, các bạn sẽ nhận ra rằng không cần học vẹt và chép từ văn mẫu vẫn có cơ hội được 9 điểm! Phương pháp học được tóm gọn trong một số sơ đồ sau:

Hướng dẫn học chi tiết

Feedback

Sau khi sử dụng trang Web bạn cảm thấy thế nào, chúng tôi cần cải thiện như thế nào để phục vụ bạn tốt hơn ?

Hãy viết xuống bên dưới nhé!