Section with image left

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Add Any content here

Section with Image right

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Add Any content here

Latest News

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod .

Our blog
Hướng dẫn cảm thụ bài thơ “Viếng lăng Bác” kèm tài liệu

– Chị Trang ơi, làm sao có thể cảm thụ và viết tốt khi phân [...]

1 Các bình luận

Hướng dẫn cảm thụ Văn học kháng chiến chống Mỹ kèm tài liệu

– Chị Trang ơi, làm sao có thể cảm thụ được Văn học thời kháng [...]

2 Các bình luận

Hướng dẫn cảm thụ bài thơ “Bếp lửa” – Bằng Việt kèm tài liệu

Tôi mong các em học sinh và các vị phụ huynh khắc phục khó khăn [...]

1 Các bình luận

Hướng dẫn cảm thụ tác phẩm “Người lái đò sông Đà” kèm tài liệu

Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn […] nền giáo [...]

1 Các bình luận

Hướng dẫn cảm thụ bài thơ “Ai đã đặt tên cho dòng sông” kèm tài liệu

Trả lời chất vấn trước Quốc hội sáng 11/11, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim [...]

1 Các bình luận

Hướng dẫn cảm thụ bài thơ “Tây Tiến” – Quang Dũng kèm tài liệu

“Bộ trưởng đặc biệt nhấn mạnh tới tinh thần học thật, thi thật. Quá trình [...]

3 Các bình luận

ADd a callout header here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.